URBANISM ȘI AUTORIZAREA CONSTRUCȚIILOR

Dezvoltarea pietei imobiliare din România a condus la o crestere direct proportională a problemelor de natura administrativă. Echipa noastra are o vastă experiență în acest domeniu.

Serviciile pe care echipa cabinetului nostru le oferă sunt:

– consultanţă juridică pentru dezvoltarea proiectelor imobiliare (inclusiv pentru întocmirea şi depunerea documentaţiilor urbanistice, obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor solicitate de lege sau de autorităţile publice, anulări de PUZ-uri, PUD-uri, certificate de urbanism, avize, exproprieri, demolări de construcții ridicate cu încălcarea prevederilor legale, etc);

– asistenţă şi reprezentare juridică în litigiile cu autorităţile administraţiei din domeniul urbanism și autorizarea construcțiilor (litigii referitoare la acordarea unor avize și autorizații; litigii referitoare la contestarea planurilor și documentațiilor urbanistice; litigii referitoare la contestarea actelor de autoritate emise în domeniu);
– asistenţă şi reprezentare juridică în materie contravenţională (contestaţii amenzi aplicate de autorităţile adminstraţiei publice centrale şi locale în domeniul construcțiilor);
– asistență și reprezentare juridică în litigiile referitoare la demolarea construcțiilor.
În decursul timpului, colectivul cabinetului și-a dezvoltat o practică proprie și a contribuit la cristalizarea unei jurisprudențe interesante în materie, ca de exemplu în ceea ce privește acordarea de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de emiterea eronata sau cu intarziere a unor acte administrative.

Foto