Recuperare creanțe și executare silită

În ultima perioada de timp, un număr semnificativ de agenți economici, dar și persoane fizice, întâmpină probleme juridice asociate activității de recuperare a creanțelor. Astfel de situații pot afecta însăși activitatea economică a unei societăți sau stabilitatea financiară a unei persoane/familii în împrejurarea în care nu este soluționată în timp util.

În materia recuperării de creanţe este esențială o reacție rapidă a creditorului, fiind recunoscut de către profesioniștii în domeniu, faptul că șansele cele mai mari de recuperare a creanței sunt în primele luni de la scadență. Începând cu momentul în care creanța devine scadentă și nu este achitată, se recomandă acțiunea simultană prin toate mijloacele prevăzute de lege.

Din această perspectivă, oferim asistența și reprezentare în materia recuperării creanțelor, cum ar fi:

• Asistență în cadrul negocierilor extrajudiciare dintre creditori și debitori, redactarea şi comunicarea de somaţii prealabile și notificări către debitor;
•redactarea și susținerea diverselor acțiuni în fața instanțelor de judecată: ordonanţe de plată; cereri cu valoare redusă; acțiuni de drept comun; cereri pentru instituirea măsurilor asigurătorii (sechestru, poprire) și a sechestrului judiciar;
• Asistăm și reprezentăm clienții noștri în fața instanțelor judecătorești pentru a asigura desfășurarea cât mai rapidă a acestor proceduri, și pentru a anihila diversele tactici folosite de debitori pentru tergiversarea sau paralizarea demersurilor de recuperare a creanței;
• În materia executării silite reprezentăm părțile în vederea desfășurării procedurii cu celeritate și cu respectarea prevederilor legale. De asemenea, reprezentăm părțile în instanță în cadrul procedurilor accesorii sau incidente executării silite: contestaţie la executare, opoziție la executare, suspendarea executării, validarea popririi, procedura depunerii cu afectațiune specială
• analiza portofoliului de creanțe.
Echipa noastră asigură reprezentarea în fața instanțelor de contencios administrativ, pentru acest tip de litigii.

Foto