DREPTUL MUNCII

Creșterea din ultima perioadă de timp a numărului de agenți economici și libera circulație a cetățenilor, a condus la o creștere a numărului locurilor de muncă și implicit la apariția unui număr impresionant de probleme aferente în domeniul dreptului muncii.
Consultanța pe care o oferim clienților noștri preîntâmpină de cele mai multe ori astfel de situații litigioase, iar acolo unde nu este posibilă identificarea unei soluții care să corespundă interesului ambelor părți, asigurăm reprezentarea în fața instanțelor de judecată.
Cabinetul nostru asigură consultanță juridică, suport legal și reprezentare atât angajatorilor, cât și angajaților și pot privi:
• consiliere și asistență juridică pentru redactarea și revizuirea contractelor individuale de muncă;
• asistență și reprezentare juridică în procedurile de negociere a contractelor individuale de muncă sau a unor clauze din contractele individuale de muncă;
• consiliere, negociere și asistență juridică pentru redactarea contractelor colective de muncă și gestionarea procedurii de încheiere a contractelor colective de muncă;
• asistență în procedurile disciplinare sau în procedurile pre-litigioase asociate unor contracte individuale de muncă;
• reprezentare în litigiile colective de muncă;
• asistență și reprezentare juridică în procedurile judiciare referitoare la concedierea salariaților;
• asistență și reprezentare juridică pentru recuperarea dreptului salariale restante sau, după caz, pentru recuperarea prejudiciilor produse de salariați angajatorilor;
• asistență și reprezentare juridică în litigiile de natură contravențională cu autoritățile publice (ex. inspectoratele teritoriale de muncă);
• asistență cu privire la comunicare, cercetarea și declararea accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale;
• asistență și reprezentare juridică în procedurile penale și civile subsecvente producerii unor accidente de muncă;
• asistență cu privire la documentul portabil A1;
• asistență și reprezentare juridică procedurile penale și civile subsecvente în cazul nedeținerii documentului portabil A1.

Foto