DREPT SOCIETAR

Cabinetul nostru de avocatură se adresează cu precădere societăților comerciale, pentru care prestează servicii de consiliere, asistență și reprezentare juridică. În acest sens deținem cunoștințele și know-how-ul necesar pentru realizarea unor servicii juridice referitoare la:
– înființarea unei societăți (scrierea actelor constitutive, pregătirea declarațiilor și formularisticii necesare, îndeplinirea formalităților prealabile constituirii unei societăți, îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului);
– Modificarea societăților (pregătirea și revizuirea hotărârilor adunărilor generale, reprezentare cu ocazia adunărilor generale, îndeplinirea formalităților specifice la Registrul Comerțului);
– Evenimentele din viața societăților (ex. retrageri sau cooptări de asociați/acționari, divizarea sau fuziunea societăților, structura capitalului social, preluarea altor societăți, transferul activelor și al fondurilor de comerț, constituirea unui grup de societăți inclusiv din punct de vedere al TVA-ului);
– Litigiile între societăți, litigiile dintre asociați/acționari și societăți sau litigiile societăților cu autoritățile publice (în măsura în care ele nu sunt cuprinse într-o altă arie de practică).
– Insolvența societăților (atât sub aspectul recuperării creanțelor în procedurile de insolvență, cât și sub aspectul reprezentării societății sau foștilor asociați/acționari/administratori de-a lungul procedurii insolvenței).

Foto