DREPT IMOBILIAR

În domeniul dreptului imobiliar, avocații din echipa noastră oferă clienților săi o gamă extinsă de servicii de consultanță în ceea ce privește realizarea proiectelor imobiliare, precum verificarea situației juridice a terenurilor și construcțiilor prin realizarea unor studii de due-dilligence; asistarea pe parcursul negocierilor cu proprietarii și cu instituțiile bancare în vederea asigurării finanțării; încheierea de acorduri, promisiuni sau contracte de vânzare, de cumpărare sau de schimb, sau a oricăror acte juridice având ca obiect constituirea de drepturi asupra terenurilor sau clădirilor, (inclusiv concesiune, închiriere, superficie, servituți, uzufruct, uz etc.).
Pe lângă acestea, oferim servicii juridice și în materie de carte funciară, constând în asistență privind întabularea sau înscrierea provizorie a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale, notarea unor drepturi, fapte sau alte raporturi juridice, radierea diverselor înscrieri din cartea funciară, cereri de îndreptare a erorilor materiale din cuprinsul cărților funciare, cereri de reexaminare împotriva încheierilor de carte funciară și alte operațiuni de cadastru.
De asemenea, societatea noastră asigură reprezentare în instanță în ceea ce privește plângerile de carte funciară, acțiuni în rectificarea cărților funciare și acțiuni în prestație tabulară, acțiuni în revendicare imobiliară, constituirea unor drepturi reale, grănițuiri, exproprieri, evacuări, acțiuni pentru dobândirea unor drepturi ca efect al uzucapiunii sau accesiunii imobiliare, desființarea unor construcții și lucrări etc.
Totodată, asigurăm asistență şi reprezentare în litigiile care au ca obiect restituirea proprietăților preluate abuziv, cât și reprezentarea clienților în fața unor autorități precum Agenția Națională pentru Restituirea Proprietății în scopul soluționării dosarelor și a obținerii deciziilor de despăgubire.

Foto