Domeniul sportiv

Am considerat de cuviință să acordăm mai multă atenție activității din domeniul sportiv, cu atât mai mult cu cât, aceasta este în continuă dezvoltare în ultima perioadă de timp.

Pentru a înțelege cât mai bine această situație, am considerat că trebuie să ne implicăm noi în mod direct, astfel că finalizarea unora dintre cele mai grele curse de ciclism, triatlon sau atletism desfășurate în țara noastră, ne-a determinat să privim în alt mod această ramură, dar totodată ne-a introdus și în marea familie a sportului. Astfel că actualmente colaborăm cu anumite federații de profil și cu o parte dintre cele mai cunoscute cluburi sportive.

Oferim consultanță, asistență și reprezentare juridică pe probleme ce țin de constituirea, finanțarea publică și privată a cluburilor sportive, organizarea și funcționarea asociațiilor și cluburilor sportive, reprezentare în fața Ministerului Tineretului și Sportului pentru obținerea de avize, certificate de identificare sportivă.

Totodată, reprezentăm sportivi și cluburi în negocierea contractelor de activitate sportivă cu clauze specifice privind disciplina şi viaţa sportivă, consultanță în procedura eliberării autorizaţiei de sportiv de performanţă, redactarea regulamentelor de ordine interioara a cluburilor sau federațiilor sportive, a regulamentelor de desfășurare a evenimentelor sportive.

Avocații cabinetului asigură reprezentarea în proceduri litigioase sau pre-litigioase, în faţa comisiilor sportive interne şi/sau internaționale, cât și a instanţelor de judecată.

Foto